بازگشت

افزونه سند | قالب های فاکتور و سایر برگه ها

افزونه صدور فاکتور ووکامرس سند در حال حاضر از قالب های زیر پشتیبانی می کند.

تصاویر قالب ها:

قالب فاکتور 1 افزونه صدور فاکتور سند
قالب فاکتور 1
قالب فاکتور 2 افزونه صدور فاکتور سند
قالب فاکتور 2
قالب برچسب پستی 1 افزونه صدور فاکتور سند
قالب برچسب پستی 1
قالب برچسب مشتری افزونه صدور فاکتور سند
قالب برچسب مشتری
قالب برچسب فروشگاه افزونه صدور فاکتور سند
قالب برچسب فروشگاه

نمونه PDF: