کدهای کوتاه افزونه​

جهت استفاده از قسمت های مختلف افزونه در برگه های دلخواه، کدهای کوتاه افزونه در منوی “راهنمای افزونه” قرار داده شده اند. با مراجعه به این صفحه و کپی کردن شورت کدهای موردنظر، در هر برگه ای که تمایل دارید قسمت های محتلف افزونه را نمایش دهید.