نسخه php در افزونه اروند پنل

جهت استفاده از افزونه اروند پنل، نسخه php هاست خودتان را به نسخه 7.3 یا بالاتر تغییر دهید. حداقل نسخه php برای استفاده از اروند پنل، نسخه 7.3 می باشد.