نحوه فعال کردن ثبت نام افزونه اروند پنل

چنانچه نام نویسی از طریق تنظیمات وردپرس غیر فعال باشد، به تبع آن ثبت نام افزونه اروند پنل هم غیرفعال خواهد بود. بنابراین در صورتی که با پیغام “ثبت نام غیرفعال می باشد” در صفحه ثبت نام افزونه مواجه شدید، می توانید جهت فعالسازی ثبت نام، از طریق تنظیمات وردپرس. گزینه “هر کسی می تواند نام نویسی کند” را تیک بزنید.