نحوه فعال کردن ارسال پیامک اطلاع رسانی تیکت

در افزونه اروند پنل، امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی تیکت (تیکت جدید به کاربر و پاسخ به تیکت کاربر) در حالت پیشفرض غیر فعال می باشد.

جهت فعالسازی این امکان، به تنظیمات افزونه مراجعه کرده و در تب تیکت > تنظیمات تیکت، تیک گزینه “فعالسازی ارسال پیامک اطلاع رسانی تیکت” را قرار دهید.