بازگشت

افزونه سند | عمومی

دسترسی به فاکتور

در افزونه صدور فاکتور سند، قادر خواهید بود که دسترسی کاربران مختلف را به فاکتور محدود کنید. برای این منظور، به تنظیمات افزونه مراجعه کنید و در منوی عمومی و قسمت دسترسی ها دسترسی کاربر به فاکتور و سایر برگه های مرتبط با خودش و دسترسی سایر کاربران به فاکتور کاربر را تنظیم کنید.

دسترسی به فاکتور در افزونه سند
دسترسی به فاکتور در افزونه سند

تنظیمات تاریخ

برای انجام تنظیمات تاریخ در افزونه سند، به منو عمومی در تنظیمات افزونه و قسمت تاریخ مراجعه بفرمائید گزینه نوع تاریخ برای تعیین کردن شمسی یا میلادی بودن تاریخ می باشد. در گزینه فرمت تاریخ می توانید نحوه و ساختار نمایش تاریخ را مشخص کنید.

تنظیمات تاریخ در افزونه صدور فاکتور سند
تنظیمات تاریخ در افزونه صدور فاکتور سند

بارکد و QR کد در افزونه سند

در افزونه صدور فاکتور سند، قادر خواهید بود که در فاکتور و برچسب پستی، از بارکد یا QR کد استفاده کنید. برای این منظور به تنظیمات افزونه مراجعه کرده، سپس به قسمت بارکد و QR کد مراجعه کنید،

بارکد و QR کد در افزونه سند
بارکد و QR کد در افزونه سند

گزینه نوع کد را انتخاب کنید مشخص میکند که از بارکد یا QR کد استفاده شود یا اینکه هیچ کدام نمایش داده نشود. گزینه نوع بارکد فقط ویژه بارکد است و مشخص کننده نوع بارکد می باشد.

دکمه های نمایش فاکتور

جهت نمایش فاکتور و سایر برگه ها، افزونه سند دکمه یا لینک هایی را فراهم کرده که می توانید در تنظیمات افزونه وضعیت نمایش آنها را تعیین کنید.

در پیشخوان وردپس، و صفحه ویرایش سفارش ووکامرس، برای مدیران به صورت پیشفرض دکمه تمامی برگه ها نمایش داده میشود.

برای نمایش دکمه های مرتبط با کاربران، به تنظیمات افزونه، منوی عمومی، در گزینه دکمه های نمایش فاکتور، تعیین کنید که آیا دکمه جدول سفارشات کاربر و دکمه صفحه جزئیات سفارش در پنل کاربری ووکامرس برای کاربر نمایش داده شود یا خیر.

دکمه های نمایش فاکتور در افزونه سند
دکمه های نمایش فاکتور در افزونه سند