اهمیت انتخاب برگه ها از تنظیمات افزونه

جهت عملکرد بهتر افزونه حتما از بخش “تنظیمات” برگه مرتبط با هر قسمت را به صورت صحیح و با دقت انتخاب کنید. فرم ورود، ثبت نام، فراموشی رمز عبور، رمز عبور جدید و برگه پنل کاربری، برگه هایی هستند که به محض فعالسازی افزونه ایجاد میشوند. نام هرکدام از این برگه ها به صورت زیر است:

  • فرم ثبت نام: ثبت نام – اروند پنل (wpap-register)
  • فرم ورود: ورود – اروند پنل (wpap-login)
  • فرم فراموشی رمز عبور: فراموشی رمز عبور – اروند پنل (wpap-lost-password)
  • رمز عبور جدید: رمز عبور جدید – اروند پنل (wpap-reset-password)
  • پنل کاربری: پنل کاربری – اروند پنل (wpap-panel)

طبیعتاً میتوانید نام و نامک (slug) برگه های بالا را در ویرایش برگه ها تغییر بدهید.