بازگشت

افزونه سند | نصب و فعالسازی افزونه

افزونه صدور فاکتور سند ویژه ووکامرس ساخته شده است و تنظیمات و سایر قسمت های این افزونه بدون نصب و فعالسازی افزونه ووکامرس، نمایش داده نمیشود.

پس از نصب و فعالسازی افزونه سند، تنظیمات آن در زیرمنو افزونه ووکامرس نمایش داده خواهد شد.

افزونه صدور فاکتور ووکامرس سند
محل تنظیمات افزونه سند