بازگشت

افزونه سند | مشتری

یکی از موارد مهم در برگه فاکتور و سایر برگه ها، قسمت مرتبط با مشتری می باشد. شما در افزونه صدور فاکتور سند قادر خواهید بود تنظیمات مربوط به مشتری در فاکتور و سایر برگه های مورد استفاده را انجام دهید.

آدرس و مشخصات مشتری

امکان انتخاب نوع آدرس و مشخصات کاربر در فاکتور و … در افزونه سند وجود دارد. برای این منظور به تنظیمات افزونه، منوی مشتری و گزینه آدرس و مشخصات مشتری مراجعه بفرمائید.

در این گزینه می توانید انتخاب کنید که آیا آدرس و مشخصات صورتحساب یا حمل و نقل مشتری نمایش داده شود.

آدرس و مشخصات مشتری در افزونه سند
آدرس و مشخصات مشتری در افزونه سند

شماره همراه مشتری

در افزونه سند در مواردی پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود. برای ارسال پیامک نیاز به شماره مشتری می باشد. برای این منظور می توانید در تنظیمات، منوی مشتری و در گزینه کلید متای تلفن کاربر مشخص کنید که شماره همراه کاربر کدام باشد.

توجه داشته باشید، که کلید متا برای شماره همراه در افزونه ووکامرس و سایر افزونه های پیامکی معمولا به عنوان user meta وردپرس ذخیره میشود. بنابراین برای پیدا کردن کلید متای شماره همراه افزونه موردنظر شما باید به مستندات آن افزونه یا user meta وردپرس مراجعه کنید.

شماره همراه مشتری در افزونه سند
شماره همراه مشتری در افزونه سند

مقادیر دلخواه برای مشتری

همچنین شما قادر خواهید بود برای اطلاعات مشتری، در فاکتور و سایر برگه ها، اطلاعات اضافی برای مشتری، با استفاده از کلید متا اضافه کنید. usermeta اطلاعات اضافی برای کاربران در سیستم وردپرس می باشد.

برای این منظور به تنظیمات افزونه، منوی مشتری و قسمت مقادیر دلخواه برای اطلاعات مشتری (user meta) مراجعه بفرمائید. در این قسمت باید برچسب و کلید متای دلخواه خودتان را وارد کنید. در قسمت محل نمایش هم میتوانید مشخص کنید که این مقدار در کدام برگه نمایش داده شود.

مقادیر دلخواه برای مشتری در افزونه سند
مقادیر دلخواه برای مشتری در افزونه سند