بازگشت

افزونه سند | فروشگاه

اطلاعات فروشگاه

در تنظیمات افزونه سند، منوی فروشگاه، می توانید اطلاعات فروشگاه را وارد کنید. در این بخش قادر خواهید بود که مواردی از جمله لوگو، امضاء، ایمیل، شماره تلفن و … فروشگاه را قرار دهید.

اطلاعات فروشگاه در افزونه سند
اطلاعات فروشگاه در افزونه سند

اطلاعات دلخواه فروشگاه

همچنین در همین بخش، امکان اضافه کردن اطلاعات دلخواه برای فروشگاه وجود دارد. برای این منظور به قسمت مقادیر دلخواه برای اطلاعات فروشگاه مراجعه بفرمائید.

اطلاعات دلخواه فروشگاه در افزونه سند
اطلاعات دلخواه فروشگاه در افزونه سند

همچنین با کلیک روی دکمه محل نمایش زیر فیلدهای مقدار دلخواه و ظاهر شدن تظنیمات محل نمایش، میتوانید مشخص کنید که مقدار دلخواه در چه برگه هایی نمایش داده شود. این مقادیر در اطلاعات فروشگاه برگه ها نمایش داده خواهد شد.