آیا افزونه اروند پنل برای توسعه دهندگان مناسب هست؟

کدهای افزونه اروند پنل تا حد امکان ساده، خوانا و مرتب نوشته شده اند و سعی شده تا جای ممکن از پیچیدگی ها در کدنویسی  پرهیز شود. همچنین کدهای افزونه اروند پنل رمزگذاری نخواهند شد.

به مرور زمان، هوک ها و قابلیت های سفارشی سازی و توسعه توسط برنامه نویسان وردپرس به افزونه اروند پنل اضافه خواهد شد. از توصیه ها و پیشنهادات کاربران برنامه نویس افزونه اروند پنل جهت بهینه سازی کدها و روشهای بهتر در کدنویسی افزونه بسیار استقبال می کنیم.