این یک برگه وردپرس است که از طریق مدیریت منوهای افزونه اروند پنل اضافه شده است. شما می توانید از طریق مدیریت منوهای پنل، برگه هایی را که در وردپرس ایجاد کرده اید به عنوان صفحۀ منو، در پنل کاربری اضافه کنید. همچنین میتوانید کد کوتاه قالب های المنتور را در این برگه ها قرار دهید.